• هرگونه پیشنهاد، انتقاد و پیامی که احساس می کنید باید با ما در میان بگذارید، هر آنچه که هست با استفاده از فرم زیر مطرح کنید.
  • جهت تماس با  بخش تبلیغات با ایمیل آدرس ad@ingooneh.com تماس حاصل فرمایید.
  • ناشرین، متخصصین رشته های گوناگون، صاحبان حقیقی و حقوقی عناوین آموزشی، که تمایل به انتشار مقالات خود در وبسایت اینگونه دارند، جهت تبلیغات رایگان محصول، انتشارات یا خدمات خود، می توانند با ایمیل آدرس publish@ingooneh.com تماس برقرار کنند.